Category

Nieuws

February 21, 2023
Nieuws
Executieve functies ontwikkelen middels HiRO

Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. In dit blog leggen wij uit hoe de executieve functies terug komen in het programma van HiRO.

January 17, 2023
Nieuws
De hoogste erkenning

Maak het verschil: Samen met ons naar de hoogste erkenning?De HiRO lesmethode is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het primair onderwijs. Ga met ons voor de hoogste erkenning van het NJi.

January 16, 2023
Nieuws
Judo For Children Award 2022

De lesmethode HiRO is genomineerd voor de internationale Judo For Children Award 2022. Breng hier jouw stem uit: https://awards.ijf.org/‍

November 17, 2022
Nieuws
Hoe beoordeel je een belevensles?

Het Beoordelen van een Belevensles blijkt in de praktijk nog wel eens lastig, want waar let je precies op? Het gaat over twee verschillende aspecten. Enerzijds over de gemaakte afspraak op de Waardenposter, anderzijds over het gedrag dat de groep gedurende de week laat zien. Over dat laatste punt wijden wij hieronder verder uit. 

November 15, 2022
Nieuws
Positive Behavior Support (PBS) en HiRO

Naast de doelstelling op het gebied van taal en rekenen heeft iedere school ook de verantwoordelijkheid om een positief schoolklimaat te realiseren. Dit wordt door de onderwijsinspectie gezien als een voorwaarde om te komen tot leren. Als er een positief schoolklimaat wordt gerealiseerd dan zullen leerlingen sociaal gedrag ontwikkelen, zal de effectieve lestijd toenemen en zullen leraren meer werkplezier ervaren. In dit blog leggen wij uit wat PBS doet en hoe HiRO hierin verschilt en hierin aanvult.

October 3, 2022
Nieuws
De HiRO leerlijn

HiRO is onderbouwd vanuit Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Dit houdt in dat de reflectievragen die gesteld worden in de Belevenslessen van HiRO, voortkomen uit het thema sociaal-emotionele ontwikkeling opgesteld door SLO. Wil je meer leren over onze doorlopende leerlijn? Lees dat in dit blog.

September 5, 2022
Nieuws
Wat hebben ‘The leader in me’ en HiRO met elkaar gemeen?

Wat hebben HiRO en The leader in me met elkaar gemeen? En hoe verschillen de programma's van elkaar. In dit blog leggen wij uit hoe je beide programma's elkaar kunt laten versterken.

August 31, 2022
Nieuws
HiRO zorgt voor minder sociale angst bij jongeren

In 2019 deden 39 Friese basisscholen mee aan HiRO in verschillende gemeenten. Bij 9 van die scholen is extra ruimte geboden voor deelname aan het programma mét onderzoek, via Sport op Basisscholen, een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân. Vooraf, tijdens en na de judolessen op basisscholen is onderzoek gehouden naar de mogelijke effecten. Naast vragen over hoe de lessen zijn gewaardeerd, werd ook gevraagd naar het sociale gedrag. Het wetenschappelijk onderzoek leverde zeer positieve resultaten op.

August 23, 2022
Nieuws
Aandacht voor Pesten geeft in de Week Tegen pesten een webinar

Een positief groepsklimaat is zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkelingvan kinderen. Een kind kunnen zich pas ontwikkelen en tot leren komen wanneer desociale veiligheid in een groep is gewaarborgd en het zich gewaardeerd engeaccepteerd voelt.

August 4, 2022
Nieuws
De HiRO webinars staan weer voor de deur!

Begin het schooljaar goed met een van onze kick-offs. Hierin leggen wij alles uit wat jij over ons programma moet weten.

June 14, 2022
Nieuws
HiRO X KWINK

Wat doet KWINK? Wat doet HiRO? Waarin verschillen de programma's? En hoe sluiten ze op elkaar aan?

May 1, 2022
Nieuws
Groepsdynamiek op de basisschool

HiRO sluit goed aan op de fasen van groepsvorming. Sterker nog, fase 1 en 3 zijn er geheel op ingericht. Dit is precies in de gouden en zilveren weken. Waardoor er samen met HiRO door de fasen heen gelopen kan worden.

May 4, 2022
Nieuws
Begeleiden op de cognitieve ontwikkeling, hoe doe je dat?

Wat is cognitieve ontwikkeling? Wat zijn de voordelen van de juiste begeleiding en hoe draagt HiRO bij aan de cognitieve ontwikkeling?

April 22, 2022
Nieuws
Oprichter Ruben Houkes bij NH Radio

Vorige week was een van de oprichters van HiRO, Ruben Houkes, op bezoek bij NH Radio om meer te vertellen over zijn achtergrond, HiRO en ons onderzoek. Ben jij benieuwd naar zijn verhaal? Luister het gehele interview hier terug!

April 11, 2022
Nieuws
Wat is de Gezonde School?

Het programma Gezonde School (vanaf nu “GS”) is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-Raad mbo-raad, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst). Deze organisaties werken samen om onderwijsprofessionals te helpen aan een gezonde leefstijl op school.

March 31, 2022
Nieuws
Gratis webinar met Aandacht voor Pesten over de effecten van corona op weerbaarheid, zelfvertrouwen én pesten!

Schrijf je hier in voor ons gratis webinar met Aandacht voor Pesten. Hierin staan wij zit bij de gevolgen van corona op weerbaarheid, zelfvertrouwen en pesten.

March 28, 2022
Nieuws
Zeven tips voor leerkrachten om sociale angst bij kinderen tegen te gaan

Sociale angst komt vaker voor bij jonge adolescenten, het is dus belangrijk om kinderen bewust te maken van wat sociale angst is en hoe ze hier mee om moeten gaan voordat zij deze leeftijd bereiken. Liever preventief handelen dan curatief. Bekijk hier onze tips!

March 21, 2022
Nieuws
HiRO op de Toermalijn uit Purmerend

Directeur Lucie Vos koos samen met haar leerkrachten van de onderbouw voor HiRO. Na het eerste jaar besloten zij om de samenwerking voor 3 jaar te verlengen. In dit interview vertelt Lucie meer over haar eigen school De Toermalijn, hoe HiRO aansluit op het beleid van de school en wat HiRO voor haar school betekent.

January 6, 2022
Nieuws
De plek waar 3 beleidsterreinen achter HiRO staan

In het gezellige Noord-Brabant zijn wij 5 jaar geleden om tafel gegaan met Piet Michielse, Sportconsulent voor de gemeente Valkenswaard. ‘Bewegen, sociale vaardigheden leren, preventief te werk gaan en pesten. Dat waren voor ons de redenen om voor HiRO te kiezen’, aldus Piet.

February 7, 2022
Nieuws
Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe kunnen we jonge kinderen kansen bieden op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ook na de corona-crisis? Dat is de vraag waar scholen, gemeenten en andere betrokkenen nu voor staan. Hiervoor is het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. 

March 17, 2022
Nieuws
Juist nu starten met fysieke lessen!

Richting de zomervakantie kijkt de groep terug op het afgelopen jaar en kom je in de afscheidsfase in het proces van groepsvorming. Gezamenlijk kijk je naar de hoogte- en dieptepunten. Wat is er geleerd en hoe houdt iedereen contact met elkaar?

Zet in op de toekomst met de HiRO methodiek middels de NPO-gelden

Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt de scholen bij het inhalen van leer vertragingen en het verbeteren van het onderwijs.

January 3, 2022
Nieuws
5 Tips voor een soepele start na de kerstvakantie

Een nieuw schooljaar betekent: nieuwe groepen en een nieuwe dynamiek. Als je de eerste weken goed investeert komt dit ten goede aan de leerkrachten, de kinderen en de gehele sfeer op school.

Staat van het onderwijs: Burgerschap

Sinds 2006 is ‘actief burgerschap en sociale integratie’ door de Onderwijsinspectie opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Door de toenemende individualisering, bevolkingsgroei en culturele diversiteit wordt het belang van democratisch burgerschap en sociale integratie steeds groter.

Nieuwsgierig? Plan een belafspraak en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en plan een belafspraak.