Nieuws

Wat hebben ‘The leader in me’ en HiRO met elkaar gemeen?

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderwijs is meer dan kwalificatie. Het onderwijs draait namelijk ook om de doeldomeinen socialisatie en subjectificatie (Biesta, 2012). Sociaal-emotionele ontwikkeling is daarin een belangrijk aspect. Dit weet ook de overheid, zo hebben zij het basisscholen verplicht hier aandacht aan te besteden. Als onderwijsinstelling dien je altijd een wenselijke balans te vinden tussen deze drie doeldomeinen - een vraag die in abstracte zin niet beantwoord kan worden.

Elke school heeft voor zichzelf de mogelijkheid om te bepalen hoe zij de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden vormgeven. Waar de ene school een methode als HiRO, een eigen opgezette methode of een andere methode kiest zijn er ook scholen die aan de hand van het boek ‘The leader in me’ invulling geven aan de sociaal- en emotionele ontwikkeling. In deze blog zoomen we dieper in op ‘the leader in me’ & HiRO. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? En kunnen zij elkaar versterken of juist niet?

The leader in me, wat is het ?

The leader in me is een verhalenboek met een pedagogische leerlijn voor het basisonderwijs. Het is gebaseerd op het boek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. De kern van dit boek luidt als volgt; effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun persoonlijke effectiviteit én groei. Iedereen is in staat deze gewoonten bij zichzelf te ontwikkelen, ook kinderen. Met de aanpak van The leader in me leren leerlingen deze gewoonten op een speelse manier zich eigen te maken. 

De manier van werken aan sociaal emotionele ontwikkeling is verbonden aan de volgende 7 gewoonten:

 1. Wees proactief
 2. Begin met het einddoel voor ogen
 3. Belangrijke zaken eerst
 4. Denk win-win
 5. Eerst begrijpen dan begrepen worden
 6. Creëer synergie
 7. Houd de zaag scherp

De eerste drie gewoonten liggen bij jezelf en de tweede drie bij het omgaan met anderen. De laatste waarde gaat over de balans tussen deze twee delen en dat je altijd goed op jezelf moet blijven letten tijdens het uitvoeren van al deze gewoonten. 

Scholen kunnen er dus voor kiezen om dit als leidraad voor de ontwikkeling van SEO te gebruiken. Ze behandelen elke gewoonte op het niveau dat bij de leeftijd van de kinderen past. Er wordt hiermee getracht dat de basisschoolkinderen uitgroeien tot volwassen mensen die goed kunnen samenwerken en communiceren met anderen. 

Wat zijn de overeenkomsten met HiRO

Een eerste, direct opvallend, overeenkomst is dat beide werken met het getal 7. Bij HiRO zijn dit 7 waarden en bij The leader in me 7 gewoonten. In het vervolg noemen we dit ‘principes’ als we het over beide programma’s hebben. 

De 7 HiRO waarden luiden als volgt:

 1. Vertrouwen
 2. Samenwerken
 3. Respect
 4. Beheersing
 5. Weerbaarheid
 6. Discipline
 7. Plezier

Hierin lijken ze al best op elkaar. Ze verbinden de leerlijn voor sociaal- emotionele ontwikkeling aan 7 principes. Ook de principes zelf komen aardig met elkaar overeen. Zo valt de gewoonte ‘belangrijke zaken eerst’ goed onder de waarden ‘discipline’. ‘Denk win-win’ kan dan weer heel goed samen met ‘samenwerken’. Natuurlijk staan de twee niet precies gelijk aan elkaar, maar zijn het wel onderdelen van elkaars principe. 

Ook wordt in beide gevallen gewerkt vanuit de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast is het uiteindelijke doel van HiRO en The leader in me om de principes naar gedrag om te zetten. Dit alles wordt gedaan aan de hand van een gemeenschappelijke taal. 

Wat zijn de verschillen met HiRO

Dit brengt ons meteen naar de verschillen. De principes zijn niet precies hetzelfde en hebben allemaal net hun eigen, andere karakter. Ook vallen sommige verschillende waarden onder één gewoonte en andersom. 

The leader in me is een boek en aan de hand van verhalen, vragen en opdrachten worden de gewoonten geleerd. HiRO is een methode met lessen via een digitale leeromgeving dat werkt met een jaarprogramma. Elke week wordt er aan waarden gewerkt door middel van FUNdament- en/of Belevenslessen. In deze lessen bespreken de leerlingen de waarden, maken zij afspraken met elkaar, wordt er gereflecteerd en worden er opdrachten uitgevoerd. Als leerkracht plan je een moment op de dag om dit samen met de leerlingen te behandelen. 

Als leidraad voor de opdrachten in de klas wordt ervarend leren gebruikt met bijpassende reflectiemethoden. Ook zijn er verschillende leerlingvolgsystemen gekoppeld aan de HiRO lessen zodat jij als leerkracht een vervolg kan geven aan de resultaten die hieruit volgen. Op die manier kun je nog effectiever werken aan de ontwikkeling van sociaal- en emotionele vaardigheden.  

Hoe kunnen ze elkaar aanvullen?

 1. Beide maken gebruik van 7 principes. De 7 gewoonten van The leader in me kunnen leerlingen ontwikkelen en toepassen tijden de HiRO lessen. Vice versa werkt dit natuurlijk ook zo. 
 1. HiRO geeft weer hoe de groep scoort op de waarden. Wanneer je de waarden vertaald naar de 7 gewoonten kun je als docent zien waar de uitdagingen liggen. Op deze manier kun je gerichter aandacht besteden aan datgene wat de leerlingen nodig hebben.

HiRO en The leader in me zijn beide gericht op de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden van leerlingen. Leerlingen worden weerbaarder, leren beter samenwerken, leren beter communiceren met elkaar en worden doelgerichter. Eigenschappen die bijdragen aan de ontwikkeling van 21e eeuws vaardigheden. 

Wil je meer weten over HiRO neem dan contact op met onze regiomanagers!

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!