Nieuws

Zet in op de toekomst met de HiRO methodiek middels de NPO-gelden

Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt de scholen bij het inhalen van leer vertragingen en het verbeteren van het onderwijs. Het is gericht op onder andere de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. Om een goede keus te maken, kun je uit een menukaart met kansrijke interventies een aanpak kiezen die het best bij de situatie van jouw school past.

Schooljudo als erkende interventie

Schooljudo staat ook op deze menukaart! En dat is natuurlijk met een reden. Wij zijn erkend door Loketgezondleven.nl, Kenniscentrum Sport & Bewegen en staan ook op de menukaart van Gezonde School bij de vignetten Welbevinden en Bewegen & Sport.

Dat betekent dat je Schooljudo kunt inzetten om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, maar ook aan de fysieke ontwikkeling. Beide hele belangrijke punten, nu de lockdowns de kinderen hierin hebben beperkt. Thuisonderwijs en dichte sportfaciliteiten hebben gezorgd voor minder sociale situaties en ook voor minder beweging. Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat kinderen weer plezier krijgen in samenwerken, elkaar leren vertrouwen en respect voor elkaar hebben door middel van stoeien! Wanneer het welbevinden (mentaal en fysiek) goed is, kunnen kinderen vanuit die basis op cognitief niveau stappen maken.

Waarom kiezen scholen voor HiRO?

Wij hebben de drie belangrijkste punten op een rijtje gezet.

1. Groepsdynamiek

Bij Schooljudo richten wij ons op de groepsdynamiek. Dat doen wij op basis van de theorie van Tuckman. Je kent het wel: forming, storming, norming en performing. Uit wetenschappelijk onderzoek is dan ook gebleken dat onze aanpak werkt! De resultaten die naar voren kwamen leverde een positieve bijdragen aan de persoonsvorming op, namelijk:

- Problemen met leeftijdsgenoten zijn significant afgenomen

- Sociale angst en piekeren onder leerlingen wordt minder

- Kinderen rapporteren minder andere emotionele problemen

- Kinderen zoeken minder goedkeuring van anderen en verbergen hun emoties minder

- Kinderen offeren zichzelf minder op en voelen zich minder kwetsbaar

2. Veilig klimaat

Naast deze krachtige theorie over de groepsdynamiek zorgen wij ook dat er duidelijke afspraken met de leerlingen worden gemaakt over de spelregels van de judomat. Zo stapt iedereen op eenzelfde manier de mat op en zijn de verwachtingen van tevoren gemanaged. Hiermee willen wij een veilig klimaat waarborgen waarin ieder zijn mening durft te uiten.

Een goede groepsdynamiek in combinatie met een veilige klimaat in de klas en op de judomat is de basis voor een prettige leeromgeving. Binnen een veilige en prettige leeromgeving kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen en gaat leren makkelijker en sneller! Op die manier draagt Schooljudo bij aan het inhalen van de eventuele achterstanden. Alles begint met een prettige sfeer!

3. Plezier: de katalysator van onze methodiek!

Onze 7e en belangrijkste waarde in Plezier. Lachen en veel lol maken, super belangrijk voor kinderen. Wij geloven dat wanneer iets leuk is dat je het nog sneller oppakt! Vandaar dat wij plezier centraal hebben staan in ons programma. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen zeer positief zijn over onze methodiek.

Schoolkinderen geven gemiddeld een rapportcijfer 8 aan Schooljudo. Door de samenwerking met Disney zijn de lessen voor de kinderen een nieuwe ervaring die is afgestemd op hun belevingswereld.

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!