Nieuws

Aandacht voor Pesten geeft in de Week Tegen pesten een webinar

Een positief groepsklimaat is zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen. Een kind kunnen zich pas ontwikkelen en tot leren komen wanneer de
sociale veiligheid in een groep is gewaarborgd en het zich gewaardeerd en
geaccepteerd voelt.


Sociale competenties zijn bepalend voor de mate waarin een kind zich staande kan
houden, dus weerbaar is en zelfvertrouwen heeft en zich kan aanpassen en omgaan
met de problemen die zich voordoen in het leven. Kinderen die een normale sociaal
emotionele ontwikkeling doorlopen hebben een goed basisvertrouwen. Dit vormt het
fundament om op te kunnen groeien tot een stabiele veerkrachtige volwassene.


Wanneer er in een groep sociale onveiligheid wordt ervaren kan dit een
voedingsbodem zijn voor het ontstaan van ongewenst gedrag en pesten.
Tegelijkertijd is het ontstaan van ongewenst gedrag en pesten een signaal dat er
sprake is van sociale onveiligheid in een groep.


Je spreekt van pesten wanneer er sprake is van structureel ongewenst gedrag.
Voordat je het als structureel beoordeeld (en men het dus pesten noemt) zie je al
een aaneenrijging van gebeurtenissen en incidenten van ongewenst gedrag. Het is
van groot belang om pesten te zien en te herkennen, maar er is grote winst te
behalen om ook de aanloop naar pesten, het incidenteel ongewenste gedrag, te
zien en te herkennen.


Pesten en ongewenst gedrag is nog steeds een groot probleem binnen het
onderwijs. Uit de actuele cijfers over pesten blijkt dat de daling van het aantal
pestgevallen in het basisonderwijs is gestopt.


De roep om actuele kennis, inzichten en interventies is groot. Om hieraan tegemoet
te komen, geven Aandacht voor Pesten en HiRO in de Week Tegen pesten
gezamenlijk een webinar. Meld je binnenkort aan via de nieuwsbrief.

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!