Optimaal succes in de Themaweken: 3 tips voor Fase 2

Optimaal succes in de Themaweken: 3 tips voor Fase 2

Met de herfstvakantie achter de rug, is het tijd om je voor te bereiden op de Themaweken. Dit is een nieuwe fase in onze lesmethode waarin elke groep zich richt op de grootste uitdagingen die naar voren zijn gekomen na de beoordelingen in de Fundamentele fase. De focus ligt nu op de verfijning van specifieke waarden en doelstellingen. In deze blog delen we de drie cruciale tips om deze Themaweken soepel te laten verlopen.

1. Start met een teamvergadering voor uniformiteit

Een solide start is essentieel. Begin deze fase met een teamvergadering. Hoewel elke groep aan verschillende waarden werkt, is het van groot belang om een uniforme aanpak te hanteren. Stel vragen zoals: Hoeveel lessen worden er wekelijks gegeven (het minimum is 1)? Zijn er nog relevante thema's die op school spelen die naadloos aansluiten op specifieke waarden? En hoeveel vrijheid hebben leerkrachten om het programma aan te passen aan hun behoeften? Het behouden van een gestructureerd kader zal de rode draad vormen voor deze fase en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

2. Bouw voort op groepsrapportages

Een van de sleutels tot succes tijdens de Themaweken is de voortzetting van groepsrapportages van het leerlingvolgsysteem. HiRO is naadloos geïntegreerd met IEP, Kindbegrip en Zien!. Je kunt eenvoudig de relevante koppelingen vinden in onze bibliotheek. Deze rapportages bieden waardevolle inzichten Onze lessen geven handvatten om een vervolg te geven op de groepsrapportages. 

3. Behoud focus op gedragsverwachtingen

In de Fundamentele fase zijn gedragsverwachtingen opgesteld voor elke waarde, zoals weergegeven op de Waardenposter. Het is belangrijk om te onthouden dat deze verwachtingen gedurende de Themaweken nog steeds van kracht zijn. De kracht van herhaling mag niet onderschat worden. Door regelmatig terug te grijpen naar deze gedragsverwachtingen, blijft de focus scherp en wordt de betrokkenheid van de kinderen nog hoger.

De Themaweken vormen een cruciale fase in het onderwijsproces, waarin je de kans hebt om de uitdagingen aan te gaan die in de Fundamentele fase zijn geïdentificeerd. Door de structuur te handhaven, gebruik te maken van groepsrapportages en de gedragsverwachtingen te herhalen, leg je de basis voor een succesvolle en vruchtbare periode voor de kinderen. Wij wensen alle leerkrachten veel succes tijdens de Themaweken en staan klaar om jullie te ondersteunen mochten er vragen zijn! 

Nieuwsgierig? Plan een belafspraak en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en plan een belafspraak.