Hoe werkt ervarend leren?

Hoe werkt ervarend leren?

Ervarend leren is een onderwijsbenadering waarbij leerlingen actief betrokken worden bij hun leerproces door middel van praktische ervaringen, exploratie en ontdekking. In plaats van alleen passief informatie te absorberen, krijgen leerlingen de kans om zelf te experimenteren, te reflecteren en betekenisvolle verbanden te leggen tussen theorie en praktijk. Door te leren door middel van ervaringen kunnen leerlingen een dieper begrip ontwikkelen, probleemoplossende vaardigheden opdoen, sociale interactie bevorderen en een positieve houding ten opzichte van leren ontwikkelen.


Er is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van ervaringsgericht leren in het basisonderwijs. Enkele mogelijke voordelen zijn:

  1. Betere betrokkenheid: Ervaringsgericht leren kan de betrokkenheid van leerlingen vergroten, omdat ze actief bezig zijn met het leerproces. Ze zijn gemotiveerder en hebben meer interesse in wat ze leren.
  2. Dieper begrip: Doordat leerlingen zelf dingen ervaren en ontdekken, kunnen ze een dieper begrip ontwikkelen van de lesstof. Ze kunnen verbanden leggen tussen theorie en praktijk, waardoor ze de leerstof beter kunnen begrijpen en onthouden.
  3. Probleemoplossend vermogen: Ervaringsgericht leren stimuleert het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Leerlingen worden uitgedaagd om problemen aan te pakken, creatieve oplossingen te bedenken en te leren van hun fouten.
  4. Sociale ontwikkeling: Samenwerkingsactiviteiten en projecten binnen ervaringsgericht leren bevorderen de sociale interactie en samenwerking tussen leerlingen. Ze leren communiceren, onderhandelen, leiderschap tonen en constructief samenwerken met anderen.
  5. Positieve houding ten opzichte van leren: Leerlingen die ervaringsgericht leren ervaren, ontwikkelen vaak een positievere houding ten opzichte van leren en school in het algemeen. Ze ervaren succes en voldoening door hun eigen ontdekkingen en prestaties, wat kan leiden tot een verhoogd zelfvertrouwen en een grotere motivatie om te leren.


Ervarend leren met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling

Ervarend leren speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door middel van praktische ervaringen, samenwerking en reflectie krijgen leerlingen de kans om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Ze leren om effectief te communiceren, conflicten op te lossen, empathie te tonen en samen te werken met anderen. Door ervaringen op te doen in groepsactiviteiten en projecten, worden leerlingen blootgesteld aan verschillende perspectieven, leren ze respect en begrip te tonen voor diversiteit, en ontwikkelen ze hun emotionele intelligentie. Ervarend leren biedt een veilige omgeving waarin leerlingen sociale interactie kunnen oefenen, emotionele uitdagingen kunnen aangaan en hun zelfbewustzijn kunnen vergroten, wat allemaal bijdraagt aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.


Leren door te doen bij HiRO

HiRO leert kinderen om zich niet te vergelijken met anderen, maar om elke dag beter te  zijn dan gisteren. Door aan te sluiten op de natuurlijke manier waarop kinderen leren, zorgt HiRO ervoor dat kinderen op speelse wijze werken aan sociaal emotionele vaardigheden. De HiRO methode zet de ervaring van het kind voorop, waardoor het direct aansluit op de belevingswereld van kinderen. Ervarend leren is de leidraad van het programma, met een stevig fundament vanuit de waarden die gelden in de judosport

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!