Nieuws

De HiRO leerlijn

De HiRO Leerlijn

Onderbouwing van de HiRO methode

HiRO is onderbouwd vanuit Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Dit houdt in dat de reflectievragen die gesteld worden in de Belevenslessen van HiRO, voortkomen uit het thema sociaal-emotionele ontwikkeling opgesteld door SLO. Hierin worden beschrijvingen gegeven over wat er binnen een bepaalde leeftijdscategorie van een leerling op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling verwacht mag worden. “Dit thema gaat in op zaken als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld, het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag, conflicthantering, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke weerbaarheid binnen de groep (SLO, 2019).” 

Net als SLO, gebruikt HiRO drie verschillende leeftijdscategorieën; leerjaar 1-2, 3-6 en 7-8. “Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de beschrijving uitgaat van gemiddelden. Ieder kind is uniek, dus niet elk kind hoeft er op dat specifieke moment aan te voldoen (SLO, 2019).” 

Het jaarprogramma 

Het schooljaar is binnen HiRO opgedeeld in 4 fasen. In fase 1 en 3, de Fundamentele fasen, ligt de focus op de vorming van de groep. De FUNdamentele fasen kun je zien als de gouden- en zilveren weken. Het maken van regels/afspraken en elkaar (nog beter) leren kennen staat hierin centraal. In fase 2 en 4 worden de grootste uitdagingen per groep behandeld aan de hand van Belevenslessen. Met ‘grootste uitdagingen’ refereren we naar één van de 7 waarden die nog het meest ontwikkeld kan worden. We zoomen nog even kort in op het verschil tussen FUNdament- en Belevenslessen. 

FUNdamentlessen

In de FUNdamentele fasen wordt er gedurende zes weken elke week één Disney fragment gekeken die aansluit bij de waarde van die week. Daarnaast sluiten de fragmenten ook aan op de leerjaren. De leerjaren, 1/2 en 3 t/m 8, in HiRO beschikken allemaal over hun eigen Disneyfilms. Zo kijk je elk half jaar en dus elke Fundamentele fase naar fragmenten uit een andere Disneyfilm. Vanuit de fragmenten en het gesprek tijdens de les worden leerlingen zich bewust van de waarden. Zij kunnen vervolgens (onder begeleiding van de docent) een regel of afspraak opstellen die betrekking heeft op wat zij belangrijk vinden - gericht op centrale de waarden. Deze regels of afspraken worden op de Waardenposter geschreven.

Belevenslessen

Net als bij de FUNdamentlessen, beschikt elk leerjaar over een eigen programma om afwisseling te houden in inhoud. Belevenslessen komen over de jaren een aantal keer terug, maar altijd op een ander niveau of in een andere fase van het jaar. Zo is er altijd sprake van een andere situatie waarin de Belevensles wordt uitgevoerd. Wil je meer weten over de exacte leerlijn neem dan contact op met Jimmy van Meurs (jimmy@hiro.school).

Binnen de Belevenslessen kom je verschillende niveaus tegen. Deze niveaus zorgen ervoor dat de leerlingen ook daadwerkelijk worden uitgedaagd op de waarde die in de les centraal staat. Als de Belevensles namelijk uitdagend is voor de leerlingen, zal de ervaring op basis van de waarde ook realistischer zijn. Vanuit onze visie op ervarend leren is dit een belangrijk aspect. Stel je doet een vertrouwensoefening die niet uitdagend is, dien je elkaar dan wel daadwerkelijk te vertrouwen? Het is niet erg als de oefening of opdracht niet direct lukt. Juist door de reflectie op deze gebeurtenissen is dit de basis voor een leermoment. Doordat het om echt gedrag in een realistische situaties gaat kunnen wij sociaal wenselijk gedrag - zo goed als - voorkomen. De Belevenslessen worden altijd gereflecteerd op basis van de gemaakte regel of het opgestelde doel tijdens de FUNdamentles. Doen de leerlingen wat zij hebben afgesproken op de Waardenposter of niet?

De HiRO leerlijn en combigroepen

De HiRO coördinator is degene die de groepen aan kan maken voor de school. Zij koppelen een bepaald leerjaar aan elke groep. Stel je hebt een combigroep, welke jaarlaag koppel je hier dan aan? Wij van HiRO adviseren hierbij het volgende:

  • Combigroepen 3/4, 5/6 en 7/8

Binnen de jaarlagen 3/4 en 5/6 is er geen onderscheid in niveau van reflectie, maar wel in inhoud. De reflectievragen zijn afgestemd op het thema vanuit SLO en dus zijn er voor leerjaar 7/8 uitdagendere reflectievragen.

Stel je hebt opeenvolgende jaren een combi groep 7/8. Start in het eerste schooljaar, dat je werkt met HiRO, met leerjaar 7 en kies het volgende schooljaar voor leerjaar 8. Zo hebben de leerlingen gedurende 2 schooljaren afwisselende Disney fragmenten en Belevenslessen. Hetzelfde principe geldt voor de eerder benoemde combigroepen. 

  • Combigroepen 2/3 en 6/7

Deze combinaties vallen binnen HiRO net tussen wal en schip wat betreft het niveau van de Belevenslessen. Zoals eerder vermeld is het programma gebaseerd op gemiddelden zoals beschreven in het thema van SLO. Wij adviseren hierin dan ook om zelf jouw groep in te schatten en hierop een keuze te maken. Eenmaal gekozen, kun je gedurende het jaar de gekoppelde jaarlaag nog wijzigen. Hierbij wordt de voortgang van de eerder gekozen jaarlaag opgeslagen voor als je weer terug wilt wisselen.

  • Unitonderwijs

Wij adviseren om hierin altijd te kiezen voor de mediaan van de groep voor wat betreft leerjaar. Heb jij bijvoorbeeld een unit 3, 4 en 5? Kies dan voor de jaarlaag waarin zich de meeste leerlingen bevinden. Merk je nou dat de gestelde reflectievragen te uitdagend zijn of juist niet uitdagend genoeg? Maak dan gebruik van de lesbrief. Hierin staan reflectievragen vermeld voor verschillende leeftijdscategorieën en kan jij als leerkracht altijd een vraag stellen op het gewenste niveau. Zitten er binnen jouw unit uit iedere jaarlaag evenveel leerlingen? Start dan in het eerste leerjaar.

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!