Nieuws

Wat is de Gezonde School?

Wat is de Gezonde School?

Het programma Gezonde School (vanaf nu “GS”) is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-Raad mbo-raad, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst). Deze organisaties werken samen om onderwijsprofessionals te helpen aan een gezonde leefstijl op school. Het doel van de GS is dan ook om een gezonde leefstijl in het DNA van de school te verweven. De GS werkt met een stappenplan om te werken aan verschillende gezondheidsthema’s die de scholen zelf uitkiezen. Een aantal voorbeelden van thema’s binnen de GS zijn: voeding, welbevinden, bewegen en sport, mediawijsheid of relaties en seksualiteit. Scholen beginnen met een nulmeting en vanuit daar maken zij een keuze over welk thema ze willen aanpakken binnen de school. Indien er op een thema naar de eisen van de GS voldoende wordt gescoord krijgt de school een vignet dat aangeeft dat deze school een gezonde school is binnen dit thema.

Binnen elk gezondheidsthema wordt altijd gewerkt met de vier pijlers van de GS. Binnen elk gezondheidsthema wordt aangegeven wat je per pijler moet doen zodat een maximaal effect wordt bereikt binnen het gezondheidsthema. 

De vier pijlers zijn: 

 • Educatie: Jouw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gezondheidsthema. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen.
 • Schoolomgeving: Jouw school past de fysieke en sociale omgeving aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of afspraken met de supermarkten in de wijk. 
 • Signaleren: Leraren en andere medewerkers herkennen al vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen. Hierop reageren ze goed, bijvoorbeeld door het verwijzen naar passende hulp.
 • Beleid: Jouw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Omdat het soms toch nog lastig is om goed in kaart te brengen wat je kunt doen binnen jouw school en hoe je dit zou moeten plannen maakt de GS gebruik van GS-coördinatoren. Dit is de contactpersoon van jouw school voor: het team, de ouders en de GS-adviseur. De GS-adviseur is een adviseur vanuit de GGD die jouw school bij elke stap begeleidt bij elke stap van de GS-aanpak en helpt ook bij het aanvragen van het vignet GS. 

Waarom de Gezonde School?

Zoals eerder vermeld helpt de GS met het verbeteren van de gezondheid van leerlingen effectief en blijvend. Ook heeft het programma zich in de praktijk al bewezen en werken al ruim 1700 scholen met GS-aanpak. Er zijn een aantal verschillende redenen waarom het voor jouw school interessant zou kunnen zijn om met deze aanpak aan de slag te gaan: 

 • Je krijgt inzicht in hoe het er met de gezondheid van jouw leerlingen aan toe is en hoe dit verbeterd kan worden.
 • Je kiest voor erkende activiteiten die bij jouw passen.
 • Er zijn verschillende thema’s waarbinnen je aan de gezondheid van jouw school kan werken.
 • Je werkt structureel, zodat je inzet ook op de lange termijn loont. Het stappenplan de GS helpt hierbij. 
 • Je doet het samen met leerlingen, leraren en ouders.

Winst voor leerlingen:

 • Gezonde leerlingen zitten vaak lekkerder in hun vel.
 • Hun ontwikkeling en dagelijks functioneren is beter.
 • Er is minder voortijdig schoolverlaat.
 • Leerlingen leren gezonde keuzes maken: voor nu en later

Winst voor ouders en verzorgers: 

 • Hun kinderen kunnen beter gezonde keuzes maken.
 • Ouders kunnen kiezen voor een gezonde school.
 • Leren over een gezonde leefstijl op school maakt het makkelijker om kinderen thuis ook gezond op te voeden. School maakt 'lastige' onderwerpen, zoals seksualiteit en drugs, bespreekbaar.

Winst voor medewerkers:

 • Een persoonlijk onderwerp als gezondheid maakt lesgeven interessanter.
 • Leraren signaleren gezondheidsproblemen van leerlingen en reageren er beter op.
 • Gezonde leerlingen zijn gemotiveerder. Lesgeven kost hierdoor minder energie.
 • Meer werkplezier, minder ziekteverzuim.
 • Omdat medewerkers vaak worden geconfronteerd met wat een gezonde leefstijl inhoudt op bepaalde thema’s zullen zij zelf ook vaker gezonde keuzes maken.

Winst voor schoolleiders en bestuurders: 

 • Prioriteiten stellen en keuzes vastleggen in beleid wordt makkelijker met de GS-aanpak. Dit bespaart uiteindelijk op tijd en geld.
 • De GS-aanpak helpt om ouders en leerlingen te betrekken bij het werken met de een gezonde leefstijl.
 • Met het vignet Gezonde School kun je je profileren als school die een gezonde leefstijl bevordert.

Indien je bij de gezonde school op een thema voldoende wilt scoren moet je gebruik maken van een door hen erkende interventie methode. Schooljudo/HiRO staat binnen de Gezonde School op de menukaart bij de thema’s sport en bewegen en welbevinden. Door te kiezen voor de methode van Schooljudo wordt het jou makkelijker gemaakt om te voldoen aan de eisen van de GS binnen de bovengenoemde thema’s.

Nieuwsgierig? Plan een belafspraak en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en plan een belafspraak.