Zelfvertrouwen en weerbaarheid van kinderen is afgenomen sinds corona

Leerkrachten en schoolleiders ervaren een sterke afname in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij hun leerlingen ten opzichte van vóór corona. Zij zien dit als een probleem voor de persoonlijke ontwikkeling en de verdere schoolcarrière van het kind. Ouders delen dezelfde mening, maar in mindere mate. Dit is de conclusie van het onderzoek ‘sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door corona’ in opdracht van HiRO, een initiatief van Schooljudo.

Bijna de helft van de bevraagde schoolleiders ziet een afname van weerbaarheid bij hun leerlingen. Het aangeven van de eigen grenzen van de kinderen, omgaan met tegenslagen en voor zichzelf opkomen is afgenomen sinds maart 2020, het begin van corona. De mate waarin de kinderen goed voor zichzelf op durven te komen en vertrouwen hebben in de eigen motorische en sociale vaardigheden, is volgens hen ook gedaald. 

Groepsdynamiek ver te zoeken

Volgens 45% van de leerkrachten en 56% van de schoolleiders is de groepsdynamiek tussen kinderen tijdens het spelen met leeftijdsgenoten ook nog eens sterk afgenomen. Zij zien een afname in de mate waarin kinderen zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen, op zoek zijn naar sociaal contact met leeftijdsgenoten en rekening houden met grenzen en behoeftes.

Ouders verdeeld


De ervaring van ouders over het zelfvertrouwen van hun kind is tweeledig. Zo is 18% van de ouders van mening dat het zelfvertrouwen van hun kind is afgenomen sinds corona. Tegelijkertijd is één op de vijf ouders van mening dat het zelfvertrouwen van hun kind juist gestegen is.

HiRO lesmethode


Gedurende de corona periode kwamen steeds meer geluiden vanuit het onderwijs, over achterstanden bij kinderen. Daarin werd onder andere gesproken over een achteruitlopend of stilstaande sociaal emotionele ontwikkeling.

Een leerkracht is elke dag bezig met de ontwikkeling van de klas. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Het HiRO jaarprogramma helpt hierbij om de klas tot een geheel te maken. De kinderen leren samen door te ervaren. Dat doen ze aan de hand van 7 belangrijke waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. 

Over HiRO en Schooljudo


Schooljudo zet zich al 18 jaar in kind en klas krachtig te maken, binnen het basisonderwijs. Met de corona achterstanden enerzijds en het geloof kinderen sociaal sterker te maken, hebben zij onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, om betere beeld te krijgen hoe het onderwijs en ouders tegen de sociaal emotionele ontwikkeling aankijken. 

Schooljudo is een initiatief van Ruben Houkes en Ziggy Tabacznik. Wat Ruben en Ziggy op jonge leeftijd leerden op judo hebben, ze verwerkt in hun bedrijf Schooljudo. In 2021 is Schooljudo doorontwikkeld tot HiRO: een jaarprogramma dat basisschoolkinderen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Een kind leert het beste binnen een veilig pedagogisch klimaat, met positieve groepsvorming en plezier. De HiRO lesmethode draagt bij aan deze voorwaarden. Fysieke oefeningen spelen een grote rol. De lessen vormen de basis van sociale vaardigheden waar kinderen hun leven lang de vruchten van plukken.

Download hier het hele onderzoek.

Nieuwsgierig? Probeer HiRO nu gratis en ontdek hoe het werkt.

Klik op de knop hiernaast en maak je account aan. Daarna kan je HiRO gratis 21 dagen uitproberen!